Video cầu trục 3 tấn dầm đơn tại Vĩnh Tuy, Hà Nội

Sơ lược về cầu trục dầm đơn 3 tấn trong Video

- Quá trình nâng hạ và di chuyển tải của cầu trục dầm đơn 3 tấn trong nhà xưởng được đánh giá rất cao về chất lượng và thẩm mỹ của toàn cầu trục, trên video cầu trục đang thực hiện kiểm định ở chế độ tải động 3.3 tấn di chuyển khi có tải.

- Tốc độ di chuyển cầu trục đã được tích hợp biến tần để làm mềm chuyển động.

Video cầu trục dầm đơn 3 tấn được kiểm định, thử tải trước khi đưa vào sử dụng

Bài viết liên quan

HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109