Kiểm định cầu trục dầm đơn 5 tấn tại Hà Đông, Hà Nội

Thiết bị nâng hạ nói chung hay cầu trục dầm đơn 5 tấn nói riêng trước khi được đưa vào sử dụng khai thác thì toàn cầu trục dầm đơn 5 tấn phải được kiểm định (thử tải) an toàn với các tiêu chí thuộc quy định thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu - QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định an toàn cầu trục dầm đơn 5 tấn

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu do cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được bàn hành kèm theo thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/0216 của BLĐ TBXH.

Cầu trục dầm đơn 5 tấn kiểm định

Cầu trục dầm đơn 5 tấn được kiểm định, thử tải trước khi đưa vào SD

Kiểm định cầu trục dầm đơn 5 tấn trải qua các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ lý lịch máy trục của thiết bị

- Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải

- Các chế độ thử tải - phương pháp thử tải

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

- Điều kiện kiểm định

- Chuẩn bị kiểm định

- Tiến hành kiểm định

- Xử lý kết quả kiểm định

- Thời hạn kiểm định

- Biên bản ghi chép hiện trường

- Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu

Cầu trục dầm đơn 5 tấn được kiểm định với mức tải bao nhiêu?

Kiểm định cầu trục 5 tấn với mức tải động 5.5 tấn

Cầu trục dầm đơn 5 tấn kiểm định mức tải tĩnh 6.25 tấn

- Cầu trục dầm đơn 5 tấn được kiểm định với mức tải động (110% tải trọng danh nghĩa): 5.5 tấn để kiểm tra phanh của Pa lăng, kiểm tra tình trạng di chuyển ngang, di chuyển dọc của cầu trục, kiểm tra phanh trong quá trình di chuyển

- Cầu trục nâng hạ với mức tải 5.5 tấn di chuyển ngang, dọc để kiểm tra công tắc hành trình di chuyển ngang, di chuyển dọc xem có hoạt động tốt không (có ngắt cẩu không)

Cầu trục dầm đơn 5 tấn HKD được thử tải kiểm định 6.25 tấn tải

Cầu trục 5 tấn thử tải động 5.5 tấn, tải tĩnh 6.25 tấn

- Cầu trục kiểm định tải tĩnh (ở mức 125% tải trọng danh nghĩa): 6.25 tấn để kiểm tra phanh của Pa lăng, kiểm tra sức chịu đựng của kết cấu, kiểm tra độ võng của dầm chính cổng trục có đạt trong mức cho phép hay không, với bộ cầu trục trên được thiết kế với độ võng đạt 1/800 LK ở mức tải danh nghĩa.

Kiểm định tải tĩnh với cầu trục 5 tấn dầm đơn

Cầu trục 5 tấn dầm đơn được thử tải tĩnh 6.25 tấn

- Thời gian kiểm định tải tĩnh trong 10 phút

- Thời gian kiểm định tải động trong 10 phút

Xử lý kết quả kiểm định cầu trục 5 tấn như thế nào?

- Sau khi cầu trục 5 tấn được kiểm định xong ( trải qua các bước kiểm định thực tế) với sự chứng kiến của các bên liên quan như bên mua, bên bán, bên kiểm định, bên giám sát (nếu có).

- Sẽ có biên bản ghi chép tại hiện trường: Biên bản này các biên liên quan sẽ ký (thể hiện việc kiểm định thực tế đã được diễn ra)

- Kiểm định đạt sẽ được bên cơ quan kiểm định dán tem kiểm định trên móc cẩu hoặc thân cổng trục

- Bên cơ quan kiểm định sẽ ra kết quả kiểm định và biên bản kiểm định để trả về đơn vị sử dụng vận hành cầu trục.

Cầu trục dầm đơn 5 tấn được test tải kiểm định

Kiểm định đạt cho cầu trục 5 tấn dầm đơn

MADE BY HKD CRANE

Trận trọng!

Bài viết liên quan
HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109