Tìm hiểu chi tiết về quy trình kiểm định cầu trục lần đầu

Quy trình kiểm định cầu trục là yêu cầu bắt buộc trước và trong quá trình thiết bị hoạt động. Đây là quy trình đảm bảo an toàn cho người điều khiển, người hỗ trợ và cả hàng hóa được pháp luật quy định. Quy trình cụ thể được tiến hành như thế nào? Hãy cùng HKD tìm hiểu qua bài viết nhé!

Quy định chung về kiểm định an toàn cầu trục 

- Nhằm đảm bảo an toàn cho người và vật trong quá trình cẩu trục hoạt động, tất cả thiết bị nâng kiểu cầu - cầu trục đều phải tiến hành kiểm định an toàn. Toàn bộ quy trình kiểm định cầu trục được quy định trong Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu do Cục An toàn lao động biên soạn và ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 28-12-2016.

Kiểm định cầu trục dầm đơn 5 tấn tại HKD

Cầu trục dầm đơn 5 tấn tại HKD được kiểm định

- Theo đó quy trình kiểm định an toàn được áp dụng nhằm kiểm tra kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm tra kỹ thuật định kỳ và kiểm tra kỹ thuật bất thường đối với cầu trục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các tổ chức phải kiểm định an toàn áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng thành quy trình cụ thể, chi tiết cho cầu trục và đúng với quy định của quy trình này.

Quy trình kiểm định an toàn cầu trục lần đầu

- Toàn bộ quy trình kiểm định cầu trục lần đầu được tiến hành tuần tự với 5 bước. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ có thể tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu. Mọi kết quả kiểm tra trong mỗi bước đều phải được ghi chép đầy đủ trong bảng ghi chép hiện trường theo đúng mẫu quy định tại phụ lục 1, thông tư 54/2016 TT-BLĐTBXH. Cụ thể quy trình được tiến hành như sau:

Chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị

- Bước đầu tiên là phải chuẩn bị kiểm định. Người thực hiện kiểm định và cơ sở có thiết bị cần kiểm định phải phối hợp với nhau để thống nhất về kế hoạch kiểm định cụ thể. Đồng thời tổ chức sở hữu cầu trục cần phải chuẩn bị điều kiện phục vụ cho hoạt động kiểm định, cử người tham gia và chứng kiến toàn bộ quy trình. Hồ sơ, lý lịch cầu trục cần phải có trong lần đầu kiểm định bao gồm:

+) Lý lịch máy trục;

+) Bản bẽ sơ đồ điện máy trục;

+) Bản vẽ hinh chung của máy trục;

+) Bản vẽ sơ đồ đi cáp của máy trục;

+) Tải kiểm định;

+) Tải kiểm định ở mức tải trọng danh nghĩa (Q); tải trọng động (110% tải trọng Q); tải trọng tĩnh (125% tải trọng Q);

Dây chằng buộc tải, máy móc thiết bị, nhân công để phục vụ việc chằng buộc và di chuyển tải tới vị trí kiểm định cầu trục.

Kiểm định cầu trục dầm đơn 5 tấn tấn tại Thanh Hoá

Cầu trục 5 tấn dầm đơn được kiểm định tại Thanh Hoá

Kiểm tra bên ngoài cầu trục

- Quy trình kiểm định cầu trục bắt đầu bằng việc kiểm tra bên ngoài. Người thực hiện sẽ kiểm tra vị trí lắp đặt của thiết bị, hàng rào bảo vệ, hướng dẫn nội quy sử dụng, mặt bằng, hệ thống điện, các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý khi kiểm định, sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và những thông số kỹ thuật so với lý lịch, hồ sơ đã chuẩn bị trước đó. 

- Kỹ thuật viên thực hiện kiểm định sẽ xem xét lần lượt toàn bộ cơ cấu, bộ phận của cầu trục và chú trọng đến các chi tiết bao gồm kết cầu kim loại, các mối hàn, các mối ghép đinh tán, móc và các chi tiết của ổ móc, cáp, các bộ phận cố định cáp, đường ray, thiết bị an toàn, điện trở, phanh.

Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải

- Kỹ thuật viên tiếp tục quy trình kiểm định cầu trục bằng cách kiểm tra thử không tải tất cả cơ cấu, trang bị điện, phanh, hãm, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển, thiết bị chiếu sáng, thiết bị tín hiệu, âm hiệu. Các phép thử phải được thực hiện không dưới 3 lần.

Kiểm tra cầu trục chế độ không tải trước khi kiểm định có tải

Kiểm tra cầu trục treo 2 tấn ở chế độ không tải

Kiểm định an toàn các chế độ thử tải

- Kỹ thuật viên tiến hành kiểm định an toàn thông qua các chế độ thử tải. Quy trình kiểm định cầu trục trong bước này phải thực hiện theo hai hình thức là thử tĩnh và thử động:

+) Chế độ thử tĩnh cầu trục được tiến hành với tải trọng thử bằng 125% tải trọng thiết kế hoặc bằng 125% tải trọng do đơn vị sử dụng yêu cầu. Kết quả chỉ đạt yêu cầu khi tiến hành trong vòng 10 phút treo tải, tải không trôi và sau khi hạ xuống các cơ cấu, bộ phận của cầu trục không bị biến dạng, không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc hư hỏng khác.

+) Chế độ thử động được thực hiện với tải trọng thử bằng 110% tải trọng thiết kế hoặc bằng 110% tải trọng do đơn vị sử dụng yêu cầu. Quá trình thực hiện tối thiểu 3 lần và phải tiến hành kiểm tra hoạt động cho tất cả cơ cấu khác ứng với tải trọng đó. Kết quả đánh giá cũng được quy định như chế độ thử tĩnh.

Kiểm định cổng trục dầm đơn 2 tấn HKD

Kiểm định cổng trục dầm đơn 2 tấn tại HKD

Xử lý kết quả kiểm định

- Bước cuối cùng trong quy trình kiểm định cầu trục là xử lý kết quả kiểm định. Kỹ thuật viên kiểm định về lập biên bản kiểm định với nội dung đầy đủ theo đúng mẫu quy định. Biên bản phải được thông qua bởi đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền; người được cử tham gia, chứng kiến kiểm định; kiểm định viên thực hiện kiểm định. Khi cầu trục thông qua kiểm định sẽ được dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định.

Bài viết liên quan
HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109