Video cầu trục dầm đôi 5 tấn HKD di chuyển trên cao nhà xưởng

Cầu trục dầm đôi 5 tấn là thiết bị nâng hạ và hoạt động trên cao nhà xưởng, pa lăng cáp điện Hàn Quốc ngồi và di chuyển trên đỉnh dầm cầu trục, cầu trục dầm đôi là thiết bị nâng hạ trọn bộ cho nhà xưởng giúp doanh nghiệp tăng năng suất hiệu quả trọng công việc, đặc biệt là giải phóng sức lao động, an toàn trong lao động.

Video cầu trục dầm đôi 5 tấn hoạt động như thế nào?

- Di chuyển ngang của Pa lăng trên đỉnh dầm chính và di chuyển dọc của toàn bộ cầu trục trên ray đã tạo lên một em robots di động hoạt động với nhiều chức năng nhiệm vụ khác nhau để nâng hạ và di chuyển tải.

Video cầu trục 5 tấn dầm đôi hoạt động di chuyển trên cao nhà xưởng

Bài viết liên quan
0973 72 8693
0973 72 8693