Video cổng trục dầm đôi 15 tấn thử tải, kiểm định

Cầu trục dầm đôi 15 tấn được Công ty HKD lắp đặt, kiểm định bàn giao cho Quý khách hàng tại Đồng Triều, Quảng Ninh cầu trục dầm đôi 15 tấn được kiểm định với một em xúc lật tải 18 tấn.

Video thử tải kiểm định cầu trục dầm đôi 15 tấn HKD

- Tải được kiểm định là một em cẩu xúc lật 18 tấn được thử cả tải động lẫn tải tĩnh, thời gian thực hiện tải tĩnh 10P, tải động 3P

Cầu trục dầm đôi 15 tấn được thử tải kiểm định với mức tải lớn 18 tấn

Bài viết liên quan
HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109