Video lắp đặt và kiểm định thử tải cầu trục dầm đơn 3 tấn x 34m

Video thể hiện công việc lắp đặt trọn bộ cổng trục dầm đơn 3 tấn với khẩu độ khủng 34m trong mặt bằng lắp hạn chế về không gian lắp, hạn chế về chiều cao (mặt bằng nhiều thách thức).

Lắp đặt và chạy thử cổng trục dầm đơn 3 tấn x 34m

- Với mặt bằng lắp đặt nhiều thách thức nhưng công đoạn lắp đặt cổng trục dầm đơn được diễn ra rất nhanh gọn là chuyên nghiệp

- Cùng với việc cổng trục lắp đặt xong thì công việc kiểm định thử tải cũng được diễn ra khá thuận lợi và nhanh chóng

Video thể hiện quy trình lắp đặt, kiểm định bàn giao cổng trục dầm đơn 3 tấn

Bài viết liên quan
0973 72 8693
0973 72 8693