STT Tên file Ngày đăng Tải về
1 Catalogue Palang xích điện - Hàn Quốc tại HKD 05/09/2019
2 Catalogue Palang cáp điện SungDo - Hàn Quốc tại HKD 24/10/2019
3 Bản vẽ kỹ thuật cầu trục dầm đơn 5 tấn tại HKD 05/07/2018
4 Catalogue Palang cáp điện samsung 09/09/2019
5 Bản vẽ cầu trục dầm đơn 3 tấn tại Hà Nội 09/09/2019
6 Catalogue Palang cáp điện SungDo từ 7.5 tấn - 20 tấn 15/02/2019
7 Catalogue Palang cáp điện dầm đơn 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn đến 5 tấn 15/02/2019
HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109