Video cầu trục dầm đôi 5 tấn sử dụng Palang Hitachi New

Cầu trục dầm đôi 5 tấn sử dụng Pa lăng cáp điện dầm đôi HITACHI New 100%, được kiểm định thử tải theo tiêu chuẩn Việt Nam 4244-2005 trước khi đưa cầu trục vào sử dụng, mức tải được thử cho cả thử tải động lẫn tải tĩnh trong Video đạt 6 tấn tải

MADE BY HKD CRANE

Bài viết liên quan
0973 72 8693
0973 72 8693