Kiểm định cổng trục dầm đơn 10 tấn HKD

Thiết bị nâng hạ nói chung hay cổng trục dầm đơn 10 tấn nói riêng trước khi được đưa vào sử dụng khai thác thì toàn bộ cổng trục 10 tấn phải được kiểm định (thử tải) an toàn với các tiêu chí thuộc quy định thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu - QTKĐ: 09-2016/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định an toàn cổng trục 10 tấn dầm đơn

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu do cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được bàn hành kèm theo thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/0216 của BLĐ TBXH.

Kiểm định cổng trục 10 tấn HKD 1

Cổng trục 10 tấn dầm đơn được kiểm định thử tải

- Kiểm định cổng trục dầm đơn 10 tấn trải qua các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ lý lịch máy trục của thiết bị

- Kiểm tra bên ngoài

- Kiểm tra kỹ thuật - thử không tải

- Các chế độ thử tải - phương pháp thử tải

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

- Điều kiện kiểm định

- Chuẩn bị kiểm định

- Tiến hành kiểm định

- Xử lý kết quả kiểm định

- Thời hạn kiểm định

- Biên bản ghi chép hiện trường

- Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu

Cổng trục 10 tấn được kiểm định với mức tải bao nhiêu?

Cổng trục 10 tấn kiểm định cuộn tôn

Cổng trục 10 tấn được kiểm định thử tải với 2 cuộn tôn 11 tấn

- Cổng trục 10 tấn được kiểm định với mức tải động (110% tải trọng danh nghĩa): 11 tấn để kiểm tra phanh của Pa lăng, kiểm tra tình trạng di chuyển ngang, di chuyển dọc của cổng trục, kiểm tra phanh trong quá trình di chuyển

- Cổng trục nâng hạ với mức tải 11 tấn di chuyển ngang, dọc để kiểm tra công tắc hành trình di chuyển ngang, di chuyển dọc xem có hoạt động tốt không (có ngắt cẩu không)

Cổng trục kiểm định 11 tấn tải kiểm tra CTHT

Cổng trục 10 tấn đang kiểm định tải động 11 tấn cho di chuyển toàn đường ray

- Công trục kiểm định tải tĩnh (ở mức 125% tải trọng danh nghĩa): 12.5 tấn để kiểm tra phanh của Pa lăng, kiểm tra sức chịu đựng của kết cấu, kiểm tra độ võng của dầm chính cổng trục có đạt trong mức cho phép hay không, với bộ cổng trục trên được thiết kế với độ võng đạt 1/800 LK ở mức tải danh nghĩa.

Cổng trục 10 tấn kiểm định tải tĩnh 12.5 tấn

Cổng trục 10 tấn được kiểm định tải tĩnh 12.5 tấn với thời gian 10 phút

- Thời gian kiểm định tải tĩnh trong 10 phút

- Thời gian kiểm định tải động trong 10 phút

Xử lý kết quả kiểm định cổng trục 10 tấn như thế nào?

- Sau khi cổng trục 10 tấn được kiểm định xong ( trải qua các bước kiểm định thực tế) với sự chứng kiến của các bên liên quan như bên mua, bên bán, bên kiểm định, bên giám sát (nếu có).

- Sẽ có biên bản ghi chép tại hiện trường: Biên bản này các biên liên quan sẽ ký (thể hiện việc kiểm định thực tế đã được diễn ra)

- Kiểm định đạt sẽ được bên cơ quan kiểm định dán tem kiểm định trên móc cẩu hoặc thân cổng trục

- Bên cơ quan kiểm định sẽ ra kết quả kiểm định và biên bản kiểm định để trả về đơn vị sử dụng vận hành cổng trục.

Cổng trục 10 tấn kiểm định đạt

Cổng trục 10 tấn đã kiểm định Đạt sau 30 phút thực hiện

MADE BY HKD CRANE

Trận trọng!

Bài viết liên quan
HP: 0973 72 8693
thietbinangha86@gmail.com
huyhoa2109